Ny forskningssenter for avhengighet mottar tro av molekyler fra embattled opioidmaker

Purdue Pharma tilbød data og molekyler til Oklahoma State University (OSU) etter et forlik som ble kunngjort i mars av Oklahoma statsadvokat Mike Hunter (til venstre) og OSU medisinsk skolepresident Kayse Shrum (til høyre).

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY CENTER FOR HEALTH SCIENCES

Ny forskningssenter for avhengighet mottar tro av molekyler fra embattled opioidmaker

Av Kelly ServickAug. 20. 2019, 10:25

Da Oklahoma State University (OSU) fikk et stort vindfall fra et oppgjør med opioidmaker Purdue Pharma tidligere i år, sto den fremdeles overfor en lang vei for å etablere seg som et knutepunkt for avhengighetsforskning og -behandling. Den veien ble litt kortere forrige uke da selskapet kunngjorde at den i tillegg til oppgjørspengene, ville overlevere tusenvis av sine proprietære molekyler, pasientprøver og andre data.

Den nye avtalen er atskilt fra forliket som ble oppnådd i mars mellom Purdue, med base i Stamford, Connecticut og staten Oklahoma, som hevdet at selskapet markedsførte smertestillende middel OxyContin villedende, noe som bidro til å gi en epidemi av opioidmisbruk. Staten gikk med på å droppe drakten til gjengjeld for støtte til et nasjonalt senter for avhengighetsstudier og -behandling ved OSU s senter for velvære og gjenoppretting i Tulsa. Det nye senteret er finansiert av en gave 177 millioner dollar fra Purdue og dens eier, Sackler-familien.

I samtaler med OSU om den nye begavelsen nevnte selskapet at det hadde tusenvis av molekyler det hadde undersøkt som potensielle medikamenter, men at det ikke lenger planla å forfølge, sier Jason Beaman, som leder OSU s psykiatriavdeling og hjalp til med å utvikle skolens velværesenter. Vi sa nettopp, Hey, vi vil gjerne ta de av hendene dine og gjøre det rette.

Forskningssenteret, som tar sikte på å studere de underliggende årsakene til smerte og avhengighet for å forbedre smertehåndtering og behandle rusforstyrrelsesforstyrrelser, forutså en 10- til 15-års ramp-up for å sette opp nye prosjekter og identifisere samarbeidspartnere, Sier Beaman. Men tilgangen til disse forskningsmolekylene dramatisk fremskynder den tidslinjen, sier han. Det er enestående for ethvert større bioteknologifirma å overlate et slikt volum molekyler til en akademisk institusjon.

Purdue vil også dele blodprøver fra pasienter som er registrert i kliniske studier og tilhørende data om pasient- og familiehistorie, noe som kan hjelpe OSU-forskere med å undersøke genetiske veier som driver smerter og avhengighet.

Purdue vil gi molekylene under en ikke-eksklusiv lisens uten kostnader for universitetet. Det er ikke klart hva Purdue s trove vil inneholde eller hvor mye av det er en feil haug, Beaman sier, selv om selv opioider selskapet forlot kan inneha innsikt i hvordan smerte medisiner fungerer. Skulle noen av molekylene vise seg lovende medikamentkandidater, sier Beaman, gir delingsordningen OSU enerett til overskudd fra resulterende funn.