Tegneserier: Nasjonale institutter for de ni typene postdoktorer

Redaktørenes merknad: Alex Dent var postdoc ved National Cancer Institute på campus til National Institutes of Health fra 1992 til 1998.


Trykt på nytt med tillatelse fra The NIH Catalyst, november-desember 1997.